Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Salazopyrine zetpil, zetpillen 500 mg

Werkzame stof: SULFASALAZINE
ATC: A07EC01 - Sulfasalazine
Hulpstoffen: HARD VET
LECITHINE (E 322)
POVIDON (E 1201)
Farmaceutische vorm: Zetpil
Toedieningsweg: Rectaal gebruik


Registratienummer: RVG 00633
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 juni 1967
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar