Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Heparine LEO 5.000 I.E./ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: HEPARINE NATRIUM
ATC: B01AB01 - Heparin
Hulpstoffen: BENZYLALCOHOL (E 1519) 10 mg/ml
METHYLPARAHYDROXYBENZOAAT (E 218)
NATRIUMCHLORIDE
PROPYLPARAHYDROXYBENZOAAT (E 216)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 01372
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 april 1990
Handelsvergunning houder: LEO Pharma B.V.
John M. Keynesplein 5
1066 EP AMSTERDAM
Niet beschikbaar