Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Fungizone ad Perfusionem, poeder voor infusievloeistof 50 mg

Werkzame stof: AMFOTERICINE B
ATC: J02AA01 - Amphotericin B
Hulpstoffen: DEOXYCHOLZUUR
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 12-WATER (E 339)
FOSFORZUUR (E 338)
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 01585
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 september 1966
Handelsvergunning houder: Cheplapharm Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 23-24
17489 GREIFSWALD (DUITSLAND)
Niet beschikbaar