Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Kenacort-A 10, suspensie voor injectie 10 mg/ml

Werkzame stof: TRIAMCINOLONACETONIDE
ATC: H02AB08 - Triamcinolone
Hulpstoffen: BENZYLALCOHOL (E 1519) 9,9 mg/ml
CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
NATRIUMCHLORIDE
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 01591
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 september 1966
Handelsvergunning houder: Bristol-Myers Squibb B.V.
Orteliuslaan 1000
3528 BD UTRECHT
Niet beschikbaar