Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Hydrocobamine 1000 microgram, oplossing voor injectie 1000 microgram/2 ml

Werkzame stof: HYDROXOCOBALAMINEHYDROCHLORIDE
ATC: B03BA03 - Hydroxocobalamin
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 02471
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 augustus 1966
Handelsvergunning houder: Takeda Nederland B.V.
Mercuriusplein 11, 5th floor
2132 HA HOOFDDORP
Niet beschikbaar