Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Intralipid 20% emulsie voor infusie

Werkzame stof: EI FOSFATIDEN, GEZUIVERD
GEFRACTIONEERDE SOJAOLIE
ATC: B05BA02 - Fat Emulsions
Hulpstoffen: GLYCEROL (E 422)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Emulsie voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 02608
Datum verstrekking handelsvergunning: 06 februari 1974
Handelsvergunning houder: Fresenius Kabi Nederland B.V.
Amersfoortseweg 10 E
3712 BC HUIS TER HEIDE
Niet beschikbaar