Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Acepurin, poeder voor infusievloeistof 1 g/100 ml

Werkzame stof: ALLOPURINOL NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met

ALLOPURINOL
ATC: M04AA01 - Allopurinol
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 09974
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 juni 1983
Handelsvergunning houder: ACE Pharmaceuticals B.V.
Schepenveld 41
3891 ZK ZEEWOLDE Schepenveld 41
3891 ZK ZEEWOLDE ()
Niet beschikbaar