Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Albert Heijn Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg, capsules

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Albert Heijn Diarreeremmer Loperamide HCl 2 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Albert Heijn Diarreeremmer Loperamide HCl bevat loperamidehydrochloride. Dat is een stof die te sterk voortstuwende bewegingen van de darm vermindert. Zo zorgt deze stof voor de werking van dit middel tegen diarree. Dit middel werkt alleen waar het nodig is, namelijk in de darm. Het stopt diarree meestal binnen enkele uren.

Albert Heijn Diarreeremmer Loperamide HCl capsules worden gebruikt tegen acute of chronische diarree bij volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Acute diarree begint plotseling en is meestal binnen een week over. Chronische diarree is langdurig. Dit middel wordt gebruikt om de diarree zelf te bestrijden. Het behandelt niet de oorzaak van de diarree. Als de oorzaak van de diarree bekend is, moet deze oorzaak (ook) worden behandeld.

Wordt acute diarree na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger* Neem dan contact op met uw arts.Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Registratienummer: RVG 103775
ATC: A07DA03 - Loperamide
Datum verstrekking handelsvergunning: 05 februari 2009
Handelsvergunning houder: Albert Heijn B.V.
Provinciale weg 11
1506 MA ZAANDAM
Niet beschikbaar