Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Azitromycine Jubilant 250 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: AZITROMYCINE 2-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
AZITROMYCINE 0-WATER
ATC: J01FA10 - Azithromycin
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 341)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 106459
Procedurenummer: NL/H/1917/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 december 2010
Handelsvergunning houder: Jubilant Pharmaceuticals N.V.
Guldensporenpark 22, Blok C
9820 MERELBEKE (BELGIË)