Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abstral 200 microgram, tabletten voor sublinguaal gebruik

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS DIFLUCAN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Diflucan behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘antischimmelmiddelen’ worden genoemd. De werkzame stof is fluconazol.
Diflucan wordt gebruikt om schimmelinfecties te behandelen en kan ook gebruikt worden om te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt. De meest voorkomende oorzaak van schimmelinfecties is een gist, Candida genoemd.

Volwassenen
Uw arts kan u dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties te behandelen:
-cryptokokkenmeningitis – een schimmelinfectie in de hersenen
-coccidioïdomycose – een aandoening van de longen en de luchtwegen
-infecties die veroorzaakt worden door Candida en die aangetroffen worden in de bloedbaan,

organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen -slijmvliescandidiasis (mondspruw) – infectie van het slijmvlies van de mond, keel en ontstekingen van het slijmvlies bij gebitsprothesedragers.
U kunt Diflucan ook krijgen om: -te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt -te voorkomen dat slijmvliescandidiasis (mondspruw) weer terugkomt -te voorkomen dat u een Candida-infectie oploopt (als uw afweersysteem verzwakt is en niet
goed werkt).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
De arts van uw kind kan hem/haar dit geneesmiddel geven om de volgende soorten schimmelinfecties
te behandelen:
-slijmvliescandidiasis (mondspruw) – infectie van het slijmvlies van de mond, keel
-infecties die veroorzaakt worden door Candida en die aangetroffen worden in de bloedbaan,

organen (bijv. hart, longen) of de urinewegen -cryptokokkenmeningitis – een schimmelinfectie in de hersenen.
Uw kind kan Diflucan ook krijgen om: -te voorkomen dat hij/zij een Candida-infectie oploopt (als zijn/haar afweersysteem verzwakt is en niet goed werkt) -te voorkomen dat cryptokokkenmeningitis weer terugkomt.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.8 en 4.9: 21 maart 2019

Additioneel risicominimalisatie materiaal
Registratienummer: RVG 108844
Procedurenummer: SE/H/0575/003
ATC: N02AB03 - Fentanyl
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 maart 2011
Handelsvergunning houder: Kyowa Kirin Holdings B.V.
Bloemlaan 2
2132 NP HOOFDDORP
Niet beschikbaar