Zoeken

Terug naar resultaatlijst

APO-go PEN 10 mg/ml oplossing voor injectie

Werkzame stof: APOMORFINEHYDROCHLORIDEHEMIHYDRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
APOMORFINE
ATC: N04BC07 - Apomorphine
Hulpstoffen: NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 108873
Procedurenummer: IE/H/0658/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 31 januari 2012
Handelsvergunning houder: Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 BAD VILBEL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar