Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aciclovir Baxter 25 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Werkzame stof: ACICLOVIR
ATC: J05AB01 - Aciclovir
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 110589
Procedurenummer: UK/H/1977/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 juli 2013
Handelsvergunning houder: Baxter B.V.
Kobaltweg 49
3542 CE UTRECHT
Niet beschikbaar