Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Boots Pharmaceuticals Paracetamol 500 mg, zetpillen

Werkzame stof: PARACETAMOL
ATC: N02BE01 - Paracetamol
Hulpstoffen: HARD VET
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Zetpil
Toedieningsweg: Rectaal gebruik


Registratienummer: RVG 114321
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 augustus 2014
Handelsvergunning houder: Alliance Healthcare Nederland B.V.
De Amert 603
5462 GH VEGHEL
Niet beschikbaar