Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aripiprazol Genthon 20 mg, tabletten

Werkzame stof: ARIPIPRAZOL
ATC: N05AX12 - Aripiprazole
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 115628
Procedurenummer: NL/H/3201/004
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 augustus 2015
Handelsvergunning houder: Genthon B.V.
Microweg 22
6545 CM NIJMEGEN