Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aripiprazol Krka 5 mg tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Aripiprazol Krka en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Aripiprazol Krka bevat de werkzame stof aripiprazol en behoort tot een groep geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Het wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en jongeren vanaf de leeftijd van 15 jaar en ouder die lijden aan een aandoening die wordt gekenmerkt door verschijnselen als het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn, achterdochtigheid, onjuiste veronderstellingen, onsamenhangende spraak en gedrag, en onverschilligheid. Personen met deze aandoening kunnen zich ook teneergeslagen, schuldig, angstig of gespannen voelen.

Aripiprazol Krka wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en jongeren vanaf de leeftijd van 13 jaar die lijden aan een aandoening met kenmerken zoals: het gevoel “high” te zijn, excessief energiek zijn, minder slaap nodig hebben dan normaal, erg snel praten met vluchtige gedachten en soms ernstig prikkelbaar. Bij volwassenen voorkomt het tevens dat deze aandoening terugkeert bij patiënten die voorheen reageerden op de behandeling met dit middel.Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.4 en 4.8: 29 mei 2019

Registratienummer: RVG 115697
Procedurenummer: HU/H/0381/001
ATC: N05AX12 - Aripiprazole
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 februari 2015
Handelsvergunning houder: Krka d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6
8501 NOVO MESTO (SLOVENIË)
Niet beschikbaar