Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aripiprazol Krka 10 mg tabletten

Werkzame stof: ARIPIPRAZOL
ATC: N05AX12 - Aripiprazole
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 115700
Procedurenummer: HU/H/0381/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 februari 2015
Handelsvergunning houder: Krka d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6
8501 NOVO MESTO (SLOVENIË)
Niet beschikbaar