Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: ATOSIBANACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

ATOSIBAN
ATC: G02CX01 - Atosiban
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 115743
Procedurenummer: NL/H/4551/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 september 2015
Handelsvergunning houder: Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV UTRECHT
Niet beschikbaar