Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abacavir/Lamivudine Teva 600/300 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ABACAVIR
LAMIVUDINE 0-WATER
ATC: J05AR02 - Lamivudine And Abacavir
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MACROGOL 4000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYSORBAAT 80 (E 433)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 116893
Procedurenummer: DE/H/4343/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 juni 2016
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar