Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abacavir Sandoz 300 mg, filmomhulde tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS ABACAVIR SANDOZ EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Dit middel wordt gebruikt om een hiv-infectie (infectie met het Human Immunodeficiëntie Virus) te behandelen.
Dit middel bevat als werkzaam bestanddeel abacavir. Abacavir behoort tot een groep antiretrovirale geneesmiddelen (geneesmiddelen die retrovirussen remmen) die nucleoside analoog reversetranscriptaseremmers (nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors -NRTI’s) worden genoemd.
Dit middel geneest de hiv-infectie niet helemaal; het vermindert het aantal virusdeeltjes in uw lichaam en zorgt ervoor dat dit aantal op een laag niveau blijft. Het verhoogt ook het aantal CD4cellen in uw bloed. CD4-cellen zijn een soort witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van infecties.
Niet iedereen reageert op dezelfde wijze op de behandeling met dit middel. Uw arts zal de werkzaamheid van uw behandeling controleren.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 3 en 6.1: 25 december 2019

Additioneel risicominimalisatie materiaal
Registratienummer: RVG 117142
Procedurenummer: NL/H/3435/001
ATC: J05AF06 - Abacavir
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 13 mei 2016
Handelsvergunning houder: Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE