Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: BENDAMUSTINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
BENDAMUSTINE
ATC: L01AA09 - Bendamustine
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 117843
Procedurenummer: AT/H/0497/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 december 2015
Handelsvergunning houder: Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV UTRECHT
Niet beschikbaar