Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Amiloride HCl/Hydrochloorthiazide Teva 2,5/25 mg, tabletten

Werkzame stof: AMILORIDE HYDROCHLORIDE-2-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met

AMILORIDE HYDROCHLORIDE-0-WATER
HYDROCHLOORTHIAZIDE
ATC: C03EA01 - Hydrochlorothiazide And Potassium-Sparing Agents
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TARWEZETMEEL
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 11803
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 april 1987
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar