Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma 600 mg/300 mg, filmomhulde tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Dit middel wordt gebruikt om een hiv-infectie (infectie met het humane immunodeficiëntievirus) bij volwassenen, jongeren tot 18 jaar en kinderen die ten minste 25 kg wegen, te behandelen.

Dit middel bevat twee werkzame stoffen, die worden gebruikt om een hiv-infectie te behandelen: abacavir en lamivudine. Deze behoren tot een groep van antiretrovirale geneesmiddelen (geneesmiddelen die retrovirussen, een bepaald type virussen, remmen) die nucleoside analoog reversetranscriptase remmers (nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors - NRTI’s) worden genoemd, het wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde virusinfectie.

Dit middel geneest de hiv-infectie niet volledig, het vermindert het aantal virusdeeltjes in uw lichaam en zorgt ervoor dat dit aantal op een laag niveau blijft. Het verhoogt ook het aantal CD4-cellen in uw bloed. CD4-cellen zijn een soort witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van infecties.

De reactie op behandeling met dit middel wisselt per patiënt. Uw arts zal de werkzaamheid van uw behandeling controleren.


Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: De laatst gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 1 en 7: 23 mei 2019

Registratienummer: RVG 118678
Procedurenummer: UK/H/6260/001
ATC: J05AR02 - Lamivudine And Abacavir
Datum verstrekking handelsvergunning: 04 oktober 2017
Handelsvergunning houder: Mylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Niet beschikbaar