Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abacavir/Lamivudine Glenmark 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat zijn Abacavir/Lamivudine Glenmark 600 mg/300 mg filmomhulde tabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt om een hiv-infectie (infectie met het humane immunodeficiëntievirus) bij volwassenen, jongeren tot 18 jaar en kinderen die ten minste 25 kg wegen, te behandelen.

Dit middel bevat twee werkzame stoffen, die worden gebruikt om een hiv-infectie te behandelen: abacavir en lamivudine. Deze behoren tot een groep van antiretrovirale geneesmiddelen die nucleoside analoog reversetranscriptase remmers (nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors - NRTI’s) worden genoemd, het wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde virusinfecties.

Dit middel geneest de hiv-infectie niet volledig; het middel vermindert het aantal virusdeeltjes in uw lichaam en zorgt ervoor dat dit aantal op een laag niveau blijft. Het verhoogt ook het aantal CD4-cellen in uw bloed. CD4-cellen zijn een soort witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van infecties.

De reactie op behandeling met abacavir/lamivudine varieert per patiënt. Uw arts zal de werkzaamheid
van uw behandeling controleren.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.4 en 4.5: 15 september 2019

Additioneel risicominimalisatie materiaal
Registratienummer: RVG 119924
Procedurenummer: NL/H/4585/001
ATC: J05AR02 - Lamivudine And Abacavir
Datum verstrekking handelsvergunning: 29 september 2017
Handelsvergunning houder: Glenmark Arzneimittel GmbH
Industriestrasse 31
82194 GROBENZELL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar