Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Agomelatine Glenmark 25 mg filmomhulde tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Agomelatine Glenmark en waarvoor wordt dit middel ingenomen?


Agomelatine Glenmark bevat de werkzame stof agomelatine. Het behoort tot een groep geneesmiddelen, antidepressiva genaamd. U hebt Agomelatine Glenmark gekregen om uw depressie te behandelen. Agomelatine Glenmark wordt bij volwassenen gebruikt.

Depressie is een aanhoudende stemmingsstoornis met een negatieve uitwerking op het dagelijks leven. De symptomen van depressie variëren van persoon tot persoon, maar vaak omvatten zij zware bedroefdheid, gevoelens van lage eigenwaarde, gebrek aan belangstelling voor favoriete activiteiten, slaapstoornissen, gevoelens van vertraging, angstgevoelens en veranderingen in het lichaamsgewicht.

De verwachte voordelen van Agomelatine Glenmark zijn het verminderen en geleidelijk wegnemen van de symptomen in verband met uw depressie.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Registratienummer: RVG 121107
Procedurenummer: DE/H/5239/001
ATC: N06AX22 - Agomelatine
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 18 december 2018
Handelsvergunning houder: Glenmark Arzneimittel GmbH
Industriestrasse 31
82194 GROBENZELL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar