Zoeken

Terug naar resultaatlijst

18F-FDG Hoboken 250 MBq/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: FLUDEOXYGLUCOSE (18F)
ATC: V09IX04 - Fludeoxyglucose [18 F]
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFCITRAAT 1,5 WATER
NATRIUMCHLORIDE
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 121312
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 juni 2018
Handelsvergunning houder: Cyclotron Rotterdam B.V.
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD ROTTERDAM