Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aderolio 0,75 mg, tabletten

Werkzame stof: EVEROLIMUS
ATC: L04AA18 - Everolimus
Hulpstoffen: BUTYLHYDROXYTOLUEEN (E 321)
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
LACTOSE 0-WATER
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 121992
Procedurenummer: NL/H/4170/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 februari 2019
Handelsvergunning houder: Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Niet beschikbaar