Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Amlodipine/Valsartan/HCT STADA 10 mg/160 mg/12,5 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: AMLODIPINEBESILAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
AMLODIPINE
HYDROCHLOORTHIAZIDE
VALSARTAN
ATC: C09DX01 - Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON K 30 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 122087
Procedurenummer: NL/H/4220/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 maart 2019
Handelsvergunning houder: Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 BAD VILBEL (DUITSLAND)