Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abstral 100 microgram, tabletten voor sublinguaal gebruik

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Abstral en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Abstral is een behandeling voor volwassenen die al regelmatig sterke pijnstillende geneesmiddelen (opiaten) moeten gebruiken voor aanhoudende kankerpijn, maar die een behandeling voor hun doorbraakpijn nodig hebben. Neem in geval van twijfel contact op met uw arts.
Doorbraakpijn is pijn die plots optreedt, ook al heeft u uw gebruikelijke pijnstillende opiaten ingenomen of gebruikt.
Het werkzaam bestanddeel in dit middel is fentanyl. Fentanyl behoort tot een groep sterke pijnstillende geneesmiddelen die opiaten genoemd worden.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.8 en 4.9: 21 maart 2019

Additioneel risicominimalisatie materiaal
Registratienummer: RVG 125814//108843
ATC: N02AB03 - Fentanyl
Land van herkomst: Griekenland
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 november 2019
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar