Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Apixaban Denk 2,5 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: APIXABAN
ATC: B01AF02 - Apixaban
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 0-WATER
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 126123
Procedurenummer: MT/H/0438/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 maart 2021
Handelsvergunning houder: Denk Pharma GmbH & Co. KG
Prinzregentenstrasse 79
81675 MÜNCHEN (DUITSLAND)
Niet beschikbaar