Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aciclovir CF 200 mg, tabletten

Werkzame stof: ACICLOVIR
ATC: J05AB01 - Aciclovir
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOVIDON
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 18843
Procedurenummer: NL/H/0123/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 februari 1996
Handelsvergunning houder: Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Niet beschikbaar