Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aciclovir CF 200 mg, tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Aciclovir CF 200 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aciclovir behoort tot de groep van geneesmiddelen die werkzaam zijn bij infecties met virussen (antivirale middelen).

Aciclovir CF 200 mg wordt gebruikt
 voor de behandeling van infecties van de huid en de slijmvliezen, veroorzaakt door het herpes simplex virus bij patiënten met een intacte lichamelijke afweer, vooral wanneer het gaat om een aandoening waar een ernstig verloop kan verwacht worden, zoals beginnende herpesinfectie van de geslachtsorganen (herpes genitalis).

 ter voorkoming van ernstige en regelmatig terugkerende herpesinfecties van de geslachtsorganen bij patiënten met een intacte lichamelijke afweer.

 ter voorkoming van virusinfecties, veroorzaakt door het herpes simplex virus, bij patiënten die een beenmerg- of orgaantransplantatie ondergaan of die behandeld worden voor acute leukemie.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.4; 23 november 2019.

Registratienummer: RVG 18843
Procedurenummer: NL/H/0123/001
ATC: J05AB01 - Aciclovir
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 februari 1996
Handelsvergunning houder: Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Niet beschikbaar