Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Acyclostad 50 mg/g crème, crème

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Acyclostad 50 mg/g crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Acyclostad 50 mg/g crème is een geneesmiddel tegen virusinfecties (antivirale middelen).

Acyclostad 50 mg/g crème wordt gebruikt bij
 de behandeling van huidinfecties veroorzaakt door het herpes-simplex-virus bij patiënten met een goede afweerreactie tegen deze infecties.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 2 en 4.4: 5 december 2019

Registratienummer: RVG 18846
Procedurenummer: NL/H/0151/001
ATC: D06BB03 - Aciclovir
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 25 november 1996
Handelsvergunning houder: Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 BAD VILBEL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar