Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abelcet 5 mg/ml lipide complex, concentraat voor suspensie voor infusie

Werkzame stof: AMFOTERICINE B
ATC: J02AA01 - Amphotericin B
Hulpstoffen: L-ALPHA-DIMYRISTOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE (RI)
L-ALPHA-DIMYRISTOYLPHOSPHATIDYLGLYCEROL ( AS SODIUM AMMONIUM SALT) (RI)
NATRIUMCHLORIDE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 20805
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 december 1998
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar