Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aciclovir Hospira 25 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: ACICLOVIR NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met

ACICLOVIR
ATC: J05AB01 - Aciclovir
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 23412
Procedurenummer: IE/H/0637/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 april 1999
Handelsvergunning houder: Hospira Benelux BVBA
Pleinlaan 17
1050 BRUSSEL (BELGIË)
Niet beschikbaar