Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Amiodaron HCl Mylan 200 mg, tabletten

Werkzame stof: AMIODARONHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
AMIODARON
ATC: C01BD01 - Amiodarone
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
POVIDON (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Dit product is exact gelijk aan een reeds ingeschreven product en heeft geen eigen SmPC. Daarom wordt de SmPC van het referentiegeneesmiddel getoond. Het heeft wel een eigen bijsluiter met een eigen registratienummer.


Registratienummer: RVG 24101=57505
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 augustus 1999
Handelsvergunning houder: Mylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Niet beschikbaar