Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Actiq 1600 microgram zuigtabletten met integrale applicator voor oromucosaal gebruik

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?


Het werkzame bestanddeel van Actiq is fentanyl. Fentanyl is een sterke pijnstiller uit de groep van de opioïden. Actiq wordt geleverd als een zuigtablet op een steel.

- Actiq wordt gebruikt voor de behandeling van doorbraakpijn bij volwassen en jongeren van 16 jaar en ouder met kanker die al een ander opiaat tegen aanhoudende kankerpijn (24 uur per dag) gebruiken. Doorbraakpijn is een extra, plotseling opkomende pijn die optreedt ondanks het feit dat u uw gebruikelijke pijnstillende opioïden heeft ingenomen.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger* Neem dan contact op met uw arts.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 4.8: 30 mei 2019 0519.11v.EV

Additioneel risicominimalisatie materiaal
Registratienummer: RVG 26576
Procedurenummer: DE/H/6124/006
ATC: N02AB03 - Fentanyl
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 november 2001
Handelsvergunning houder: Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar