Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Adartrel 0,25 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ROPINIROLHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met

ROPINIROL
ATC: N04BC04 - Ropinirole
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 31670
Procedurenummer: FR/H/0258/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 april 2006
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP AMERSFOORT
Niet beschikbaar