Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Acetylcysteine bruis Teva 200 mg, bruistabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS ACETYLCYSTEINE BRUIS TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?


Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest. Dit middel kan worden gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 4.4 en 9: 4 oktober 2018 0818.4v.IL

Registratienummer: RVG 57486
ATC: R05CB01 - Acetylcysteine
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 februari 1992
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar