Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Zolsketil pegylated liposomal 2 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: DOXORUBICINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
DOXORUBICINE
Hulpstoffen: AMMONIUMSULFAAT
CHOLESTEROL
FOSFATIDYLCHOLINE, SOJA, GEHYDREERD
HISTIDINE, (L-)
N-(CARBONYL-METHOXYPOLYETHYLEENGLYCOL 2000)-1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE NATRIUM
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SACCHAROSE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Officiële productinformatie is nog niet beschikbaar.
Registratienummer: EU/1/22/1629
Datum verstrekking handelsvergunning: 31 mei 2022
Niet beschikbaar