Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Quofenix 300 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: DELAFLOXACINEMEGLUMINE SAMENSTELLING overeenkomend met
DELAFLOXACINE
Hulpstoffen: DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
MEGLUMINE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
SULFOBUTYLETHER BETA-CYCLODEXTRIN NATRIUM
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/19/1393
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 december 2019
Niet beschikbaar