Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tigecycline Accord 50 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: TIGECYCLINE
Hulpstoffen: MALTOSE 1-WATER
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/19/1394
Datum verstrekking handelsvergunning: 17 april 2020
Niet beschikbaar