Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Trogarzo 200 mg concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: IBALIZUMAB
Hulpstoffen: HISTIDINE, (L-)
NATRIUMCHLORIDE
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/19/1359
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 september 2019
Niet beschikbaar