Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Spravato 28 mg neusspray, oplossing

Werkzame stof: ESKETAMINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
ESKETAMINE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Nog niet beschikbaar
Registratienummer: EU/1/19/1410
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 december 2019
Niet beschikbaar