Zoeken

Terug naar resultaatlijst

ZOLGENSMA 2 x 10¹³ vg/ml, oplossing voor infusie

Werkzame stof: !!ZIE SPC


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1443
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 mei 2020
Niet beschikbaar