Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Idefirix 11 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: IMLIFIDASE
Hulpstoffen: DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
MANNITOL (D-) (E 421)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
TROMETAMOL
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1471
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 augustus 2020
Niet beschikbaar