Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Xospata 40 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: GILTERITINIBFUMARAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
GILTERITINIB
Hulpstoffen: HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LAAG GESUBSTITUEERD (E 463)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MANNITOL (D-) (E 421)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/19/1399
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 oktober 2019
Niet beschikbaar