Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ervebo, oplossing voor injectie

Werkzame stof: LEVEND VERZWAKT RECOMBINANT VESICULAIR STOMATITISVIRUS (rVSV, 11481 nt INDIANA STAM) BEVATTEND ZAIRE-EBOLA VIRUS (ZEBOV, KIKWIT 1995 STAM) ENVELOP GLYCOPROTEINE (GP), GEPRODUCEERD IN VERO CELLEN
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
RECOMBINANT HUMAAN SERUM ALBUMINE, AFGELEID VAN RIJST
TROMETAMOL
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/19/1392
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 november 2019
Niet beschikbaar