Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ibrance 100 mg, filmomhulde tablet

Werkzame stof: PALBOCICLIB


Registratienummer: EU/1/16/1147
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 februari 2020
Niet beschikbaar