Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Givlaari 189 mg/ml oplossing voor injectie

Werkzame stof: GIVOSIRAN NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
GIVOSIRAN
Hulpstoffen: FOSFORZUUR (E 338)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1428
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 maart 2020
Niet beschikbaar