Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Darzalex 1,800 mg oplossing voor injectie

Werkzame stof: DARATUMUMAB
Hulpstoffen: HISTIDINE, (L-)
HISTIDINEMONOHYDROCHLORIDE 1-WATER (L-)
METHIONINE, (L-)
POLYSORBAAT 20 (E 432)
RECOMBINANT HUMAAN HYALURONIDASE
SORBITOL (D-)(E 420)


Registratienummer: EU/1/16/1101
Datum verstrekking handelsvergunning: 03 juni 2020
Niet beschikbaar