Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Arsenic trioxide medac 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: ARSEENTRIOXIDE
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/20/1475
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 september 2020
Niet beschikbaar